Kursbevis 

Her finner du oversikt over de mest relevante kursene jeg har tatt mtp min hundetrener- og instruktør kompetanse. 

Høsten 2018 tok jeg Hundetrenerutdannelsen til CATCH Hundetrening. Emner vi da var gjennom var: Læringsteori, Klikkertrening, Innlæringsteknikker, Grunnferdigheter, Kriterier, Loggføring, Atferdskjeder, Stimuluskontroll.

I september 2019 tok jeg ett online kurs gjennom the School of Canine Science som het 30 Days of Canine Science. I dette kurset fulgte vi en ny leksjon hver dag gjennom hele september som besto av en Geek Out (teori) og en Skill Up (praktisk oppgave/trening). Dette omhandlet ulike treningsmetoder, teori, og fordeler og ulemeper med disse. Dette ble prøvd ut med både Mollie og Keela

Jeg og Mollie/Keela har også drevet en del med spesialsøk og sammen tatt kurset "Scent for Six" - et online kurs i regi av the School of Canine Science. Dette gikk over ca 6 mnd med 1 leksjon i uka, og jeg ble gjennom dette verifisert a Level 1 WSDA Blue instructor + a Level 1 judge i juni 2020.

I sep 2020 bestod jeg avsluttende prøve etter å ha tatt kurset Atferdsbiologi 1 online via Hun om Hund. Se kursbevis for innhold og varighet. 

I februar 2021 bestod jeg avsluttende prøve etter å ha tatt kurset Atferdsproblemer 1 online via Hun om Hund. Se kursbevis for innhold og varighet. 

Fra januar - juni 2021 fulgte jeg Fjellanger Hundeskole sin online søkshundutdanning med 9 moduler og avsluttende eksamen etterpå. Se kursbevis for innhold i utdanningen. 

I november/des 2022 tok jeg besøkshundkurset til Dyrbar omsorg. Dette for å senere kunne godkjenne besøkshund.

Fra jan - mars 2023 tok jeg teori-delen mot å bli PADA Technician og PADA Leader. PADA står for Personality Asessment of Domestic Animals. For de som ønsker å vite mer hva dette handler om kan de lese mer om det her: https://www.dyrebaromsorg.no/pada

Oktober - desember 2023 tok jeg Introduksjonskurs i Dyreassisterte Intervensjoner ved NMBU i Ås.
For mer informasjon se bevitnelse og besøk gjerne

https://www.nmbu.no/evu/introduksjonskurs-i-dyreassisterte-intervensjoner-dyreassistert-terapi-pedagogikk-aktivitet-og

Skoleåret 2023/2024 gikk jeg Canis sin klikkerinstruktørutdannelse og er nå altså utdannet klikkerinstruktør. Mer informasjon om denne kan du finne her:

https://canishundeskole.no/kurs/canis-klikkerinstruktor-2024/

Diverse

I okt 2019 deltok jeg på Best Hver-Dag kurs for instruktører. For å kunne holde valp- og hverdgaslydighetskurs basert på boka ''Boka Best Hver-Dag'', skrevet av Maria Brandel og Siv Svendsen.